שווקו במכרז 4 מגרשים בייעוד לוגיסטיקה

כ 40,000 מ"ר למטרות אחסון ולוגיסטיקה בתהליכי תכנון והקמה - פרטים במנהלת 04-9550301

שלשה יזמים זכו בארבעה מגרשים בייעוד לוגיסטיקה בפארק ברלב, במכרזים של רמ"י. 

בכוונת חלק מהיזמים לבנות מחסנים ו\או מרכזים לוגיסטיים להשכרה. הפוטנציאל הוא כ 40,000 מ"ר מבונה. כל המגרשים מפותחים ונמסרים ליזמים בימים אלה.

ליצירת קשר עם המשכירים נא פנו למזכירות מנהלת ברלב