שווקו כל המגרשים במתחם ההרחבה

30 מפעלים חדשים רכשו קרקע בפארק ברלב

30 מפעלים חדשים רכשו מגרשים במתחם ההרחבה החדש. עבודות פיתוח התשתיות שמתבצעות על ידי מנהלת ברלב הושלמו. כל הכבישים נסללו, כל התשתיות המוטמנות של מים ,ביוב, תקשורת וכדומה הושלמו. המגרשים נמסרו לידי היזמים. חלק מהיזמים כבר השלימו את הליך הבנייה וקיבלו טופס 4.