שווקו כל המגרשים במתחם ההרחבה

30 מפעלים חדשים רכשו קרקע בפארק ברלב

30 מפעלים חדשים רכשו מגרשים במתחם ההרחבה החדש. עבודות פיתוח התשתיות שמתבצעות על ידי מנהלת ברלב נמצאות בשלבים אחרונים של עבודה. כל הכבישים נסללו, כל התשתיות המוטמנות של מים ,ביוב, תקשורת וכדומה הושלמו. מגרשים רבים כבר נמסרו לידי היזמים ותוך 3 חודשים יושלמו כל העבודות. מפעל "אלום קוסטיקה" נמצא כבר בשלב מתקדם של בנייה, היזם מתכוון לאייש ולהפעיל את המפעל לפני סוף השנה