למתעניינים בהקמת מפעל

מידע ליזם המתעניין בפארק בר לב

מנהלת הפארק תלווה את היזם החדש מקרוב ובאופן שיטתי מרגע קבלת ההחלטה על הצטרפות לפארק ועד לטקס חנוכת הבית. אנו נלווה, נדריך, נבצע את כל המהלכים המתבקשים מול הרשויות על מנת לקבל את האישורים עד לחתימת ההסכמים.
פארק ברלב הינו מופרט. המשמעות היא שלמנהלת יש אישור לניהול עצמי, מה שמבטיח יעילות מירבית. ביכולתינו לצאת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בטווחי זמן קצרים ביותר.
אנו בתהליך של הרחבת הת.ב.ע על שטחים חדשים של 150 דונם נטו לתעשייה .התחזית היא שהליך התכנון והאישור יימשך עד ראשית 2020. 

מגרש בייעוד של מסחר ושרותים בשטח של כ-50 דונם שווק ונמצא בהליכי תכנון של היזם.