מכרז מסגרת מס' 1/2020

למתן שירותי ניהול תכנון פרויקט, ניהול פרויקט, פיקוח וייעוץ הנדסי לעבודות פיתוח

להורדת המכרז לחצו כאן