1500 מ"ר לשכירות

לתעשייה

14 מטר גובה, אכלוס בתחילת 2019, מבנה קרקע 

לפרטים: קובי בן סימון 052-6008967

ניתן לחלוקה