למתעניינים בשטח לשכירות - מחסנים ולוגיסטיקה

עבדו עבדו 052-4471472