על פארק בר לב

 

                                       

                                      
אודות פארק בר לבלמה דוקא בר לב?
 

 
 
 

 
 
 

איזור עדיפות לאומית א' מידע שימושי