מבנים להשכרה בתחום האחסנה, לוגיסטיקה, תעשייה

אכלוס במהלך 6/2020

מבנה 2,200 מ"ר

מבנה 1,600 מ"ר

לפרטים: אלי חמו 052-9462558