שתי תוכניות תב"ע חדשות בתהליך מתקדם

מנהלת הפארק עוסקת בתכנון של שתי תוכניות תב"ע שאמורות להוסיף כ 250 דונם נטו לתעשייה בעיקר וגם ללוגיסטיקה. את התכנון מרכז משרד האדריכלים עוזי גורדון עם צוות יועצים שנבחר לנושא. תמהיל המגרשים יכלול גדלים מגוונים החל ממגרשים קטנים של 2 דונם ועד למגרשים של 15-20 דונם. הצפי ורצון המנהלת להגיע לסוף שנת 2017 עם תוכניות מאושרות שיאפשרו התחלת השיווק