תכניות לטווח הארוך

  • מנהלת הפארק עוסקת בתכנון של שתי תוכניות תב"ע שאמורות להוסיף כ 250 דונם נטו לתעשייה בעיקר וגם ללוגיסטיקה. את התכנון מרכז משרד האדריכלים עוזי גורדון עם צוות יועצים שנבחר לנושא. תמהיל המגרשים יכלול גדלים מגוונים החל ממגרשים...

    קראו עוד