התקנו במנהלת מערכת חדשנית המשדרת ומנהלת מרחוק את צריכות המים

המערכת הייחודית של חברת ארד טכנולוגיות בע"מ מאפשרת שידור בקריאה מרחוק של מוני המים המותקנים בכל מפעל, ובכך מתאפשרת קריאה מדויקת בזמן אמת. הצריכות נקראות בפולסים קבועים מידי כמה שניות את צריכות המים.

המכשיר האלחוטי קורא אוטומטית את נתוני צריכת המים ומתריע מיד על כל בעיה, המחייבת טיפול. מערכת הקריאה מקבלת התרעות על מצבים מיוחדים כגון, מדי מים מנותקים, נזילות, זרימה הפוכה, ועל ידי כך תורמת להפחתת עלויות ולשיפור שביעות הרצון של המפעלים.

מס' מפעלים התחברו לבקשתם ומקבלים מידי יום דו"ח צריכה יומי של מפעלם/חברתם למעקב טוב ומדויק יותר.