ביקור תלמידי כתות ח' מבית הספר העל יסודי משגב

בפארק בר לב

בהמשך לפעילות המוצלחת מהשנה שעברה התארחו גם השנה 2 כיתות ז' מבית הספר העל יסודי משגב בפארק בר לב, זאת כהמשך ללימודיהם בנושא תעשיה בקהילה.

את הביקור פתח אבי טילר מנכ"ל הפארק, כשהתלמידים ישובים ברחבת המנהלת, בדברי הסבר על הפארק, הסביבה, המפעלים וההרחבות העתידיות.

בהמשך התארחו התלמידים בשני מפעלים: סאיקלון-אלביט ושמר מתכת לסיור לימודי (בשני סבבים) ולמדו על הנעשה בהם בצורה מיטבית.

המנהלת מעודדת ומודה למפעלים שאירחו השנה!