עבדו מתכת ותעשייה בע"מ

ייצור מוצרי מתכת

04-6419661