גולדן ריסייקלינג בע"מ

חברה למחזור בגדים ויצור סמרטוטים

מנכ"ל: אמיר גולדשטיין | טלפון: 04-8468591 | מייל: [email protected] | אתר: www.gold-a.co.il |