ב.ל. לב חשמל בע"מ

יצור לוחות חשמל ללא הגבלת זרם

מנכ"ל:  ליאור יהודה טלפון : 04-8204422

מייל: [email protected]
החברה פועלת על פי תקן ISO 9001, ועפ"י תקן 61439 חלק 2