החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

הכנת מכרזי מסגרת המותאמים לכל השירותים שמספקות הרשויות המקומיות בישראל

יועצת כלכלית ומנהלת תפעול: הדסה אלמוג
טל' 03-6235286 [email protected]