אלום קוסטיקה בע"מ

פתרונות מוצרי אלומיניום

מנכ"ל: שלומי קוסטיקה

טלפון: 04-9913074

פקס: 04-9814679