א. בליצבלאו בע"מ

מסגרות אלומיניום ועבודות מתכת

מנכ"ל: עדי בליצבלאו | טלפון: 04-8721811 | פקס: 04-8494469 | [email protected]