ש.מ.ר מתכת בע"מ

Contract manufacturing

מנכ"ל: מעוז סרף | טלפון: 04-9911196 | פקס: 04-9912491 |  [email protected]