קופרויז'ן ישראל בע"מ

ייצור עדשות מגע

מנכ"ל: אסטי רוזן | טלפון: 04-9955600 | פקס: 04-9911025 |  [email protected]