נירוסטה צפון בע"מ

ייצור מוצרי נירוסטה

מנכ"ל: שלום לוי | טלפון: 04-9555533 | פקס: 04-9555566 |  [email protected]