דפוס ידיעות תקשורת בע"מ

בית דפוס

מנכ"ל: אלון בוברמן

טלפון: 04-9559900

פקס: 04-9559955

[email protected]