הרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית

מנכ"ל: שלומי אטיאס

טלפון: 04-9552426

פקס: 04-9552440

[email protected] 

הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית. המשרד האחראי הוא המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, 

הרשות עוסקת בתחומי התיישבות, תעסוקה, תיירות, תרבות, חינוך וקהילה ועוד.