הרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית

מנכ"ל: שלומי אטיאס |טלפון: 04-9552426 | פקס: 04-9552440 |  [email protected] 

הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית. המשרד האחראי הוא המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, 

הרשות עוסקת בתחומי התיישבות, תעסוקה, תיירות, תרבות, חינוך וקהילה ועוד.