בז מכלולים תעופתיים בע"מ

מוצרי תעופה

מנכ"ל: איתן כהן | טלפון: 04-9569000 | פקס: 04-9550091 |  [email protected]