בז מכלולים תעופתיים בע"מ

מוצרי תעופה

מנכ"ל: איתן כהן

טלפון: 04-9569000

פקס: 04-9550091

[email protected]