אילה פלסט בע"מ

מוצרי פלסטיק לחשמל

מנכ"ל: ציוני מרדכי | טלפון: 04-9916091 | פקס: 04-9916772 |  [email protected]