אורית רוב בע"מ

הנדסת בניין

מנכ"ל: אורית רוב

טלפון: 04-9990350 

פקס: 15349990350 

[email protected]