סביבה וקהילה

פארק בר לב

ייעוד

פארק תעשיות בר לב מיועד לתעשייה נקייה ומתקדמת, היטק, מסחר ושירותים. הפארק מקפיד על עמידה דווקנית בתקנון התב"ע.

כניסת מפעל חדש מותנית בבדיקה מקיפה של גורמי המקצוע ו"הועדה הסביבתית" הכוללת ומייצגת את כלל הגופים העוסקים באיכות הסביבה כגון: איגוד ערים לאיכות הסביבה,מחלקות איכ"ס במועצות האזוריות ובעירית כרמיאל, נציגי התושבים ויועץ המנהלת לנושא.